Feriepengene med fem ukers ferie (fem ukers ferie for de med tariffavtale) er 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget er det du mottok i lønn og andre skattbare ytelser forrige år (ikke feriepengene som ble utbetalt i fjor). 12 prosent tilsvarer 11 brutto månedslønner minus 4/26 brutto månedslønn (fjorårets lønnsnivå).

Det er flere måter å foreta utbetalingen av feriepenger på. På mange arbeidsplasser blir det utbetalt 11 vanlige månedslønner, altså fire tjueseksdels månedslønn for mye. Det som utbetales for mye trekkes så fra feriepengene når de utbetales i juli. På andre arbeidsplasser utbetales feriepengene som helhet, vanligvis i juni. Det vil i så tilfelle innebære at det blir trukket i den ordinære lønna for de dagene du tar ferie.

Feriepengene er skattbare som vanlig lønn. Men feriepengene utbetales ofte uten skatt, fordi skatten fordeles på årets øvrige måneder.