Våre medlemmer blir som regel lønnet etter tariffavtalens bestemmelser, der dette er opprettet på bedriften. En tariffavtale er en avtale om lønns – og arbeidsvilkår som er inngått mellom organiserte arbeidstakere og bedrift.

En tariffavtale gir bedre vilkår og større fleksibilitet enn lovgivningen når det gjelder blant annet lønn, ferie, arbeidstid, pensjon og samarbeid på arbeidsplassen. En tariffavtale er en viktig fordel for både bedriften og de ansatte. Tariffavtalen representerer en av grunnsteinene i det norske arbeidsliv.