Reglene for ferie i oppsigelsestiden avhenger av hvem, du eller arbeidsgiver, som går til oppsigelse.

Hvis du har feriedager til gode når du sier opp jobben, kan du ta opp med arbeidsgiver om du kan ta ut ferien i oppsigelsestida.  Dersom du ikke greier å få avviklet hovedferien på tre uker før 30. september, har du rett til å legge ferien i oppsigelsestiden. Feriedager ut over tre-ukers hovedferie har du ikke rett til å få tatt ut i oppsigelsestiden. Hvis oppsigelsestiden ikke forhindrer deg fra å ta hovedferie i hovedferieperioden 1. juni til 30. september har du ikke rett til å ta ut ferie i oppsigelsestiden.

Når arbeidsgiver går til oppsigelse, kan arbeidsgiver bare kreve at ferien tas ut i oppsigelsestiden hvis oppsigelsestiden er tre måneder eller lengre. Hvis ferien allerede er fastsatt, og den faller i oppsigelsestiden, skal varslet om ferie trekkes tilbake hvis du krever det.