Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) har i dag lansert en ny faktabok om arbeidsmiljøtilstanden i Norge. Sammen med faktaboken lanseres et nettbasert overvåkningsverktøy som gir mulighet til målrettede uttrekk av fakta og data tilpasset brukerens eget behov.

Faktaboken om arbeidsmiljø og helse 2011 formidler status og trender for arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseproblemer etter kjønn, aldersgrupper og yrkes- og næringsgrupper. Det er andre gangen en slik faktabok blir gitt ut her til lands.

Faktaboken sammenstiller data fra flere sentrale kilder, blant annet Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsetaten og tilsynsmyndighetene, for å presentere et samlet bilde av utviklingstrekk, status og eventuelle kunnskapshull på arbeidsmiljøområdet. Faktaboken gir også grunnlag for myndighetenes og øvrige arbeidslivsaktørers prioriteringer innen det forebyggende arbeidet.