Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen er overrasket over hvor lite politikere og folk flest vet om vekteryrket etter den snart ukelange vekterstreiken.

– For meg så virker det som om både politikere og andre har hatt en oppfatning av at vekterne i hovedsak er sikkerhetspersonell på flyplasser. De faktiske forhold er at dette er en yrkesgruppe som har vokst betydelig i størrelse og omfang de siste tyve årene og har et bredt spekter av oppgaver i samfunnet. I dag har vi ca 9.500 innen vakt og sikkerhetstjenste i Norge. Godt over halvparten av disse er utdannede vektere, sier Erna Hagensen i en pressemelding.

Forbundslederen viser til relativt ferske faktatall som viser at vakt og sikkerhetsbransjen reddet 232 menneskeliv i 2009. Over 2.000 personer har blitt gitt førstehjelp av vektere eller medisinsk personell etter varsling fra vektere. Vekterne oppdaget og aksjonerte på over 5.000 innbrudd eller innbruddsforsøk og de oppdaget og aksjonerte på over 940 branner eller branntilløp. De lukket eller låste over 4,5 millioner vinduer og dører. Statistikken viser at kun 3 prosent av vekterens tid medgår til ulike forføyninger som bortvisninger, anholdelse i forbindelse med tyveri. Vekterne bruker faktisk betydelig mer tid på å hjelpe barn med å finne foreldre i for eksempel kjøpesentre enn å foreta forføyninger.

– Disse tallene viser med all tydelighet at vekteryrket er mer enn bare flyplasser og pengetransporter som mange tror. Dette er en helt nødvendig yrkesgruppe både for å ivareta trygghetsalarmer, sikkerhet, vakthold og overvåkning mot skadeverk og tyveri. Og ikke minst ivaretar vekteren den vanlige borgers sikkerhet og trygghet i hverdagen enten det er hjemme eller for eksempel på T-banen eller ferje. Jeg tror mange har blitt så vant til dem at de nesten har blitt usynlige, sier Erna Hagensen.

Hun understreker til slutt at det er positivt at en konsekvens av den pågående konflikten har bidratt til sette medienes søkelys på vekterne som en viktig og nødvendige yrkesgruppe.