Mens verdens øyne har vært rettet mot redningsaksjonen i Chile, dør det gjennomsnittlig 33 mennesker hver dag i gruver i hele verden, de  fleste i Kina.

Rundt om i verden dør minst 12.000 gruvearbeidere på jobb hvert år, ifølge beregninger fra ICEM, Den internasjonale kjemi-, energi-, gruve- og fabrikkarbeiderforeningen.

Fakta er at Chile, med over 900 privateide gruveselskaper over hele det 4300 kilometer lange landet, bare har 18  gruveinspektører. Ifølge ICEM er det ingen hemmelighet at det går an å betale litt under bordet for å sikre videre drift i en usikker og ulovlig gruve.

Vi ser at det er andre hensyn, og da gjerne økonomiske, som blir prioritert foran tiltak for å bedre arbeidernes rettigheter. Chiles regjering har brukt 100 millioner kroner på redningsaksjonen. Å bygge nødutganger i gruven ville blitt langt  billigere, sier Trond Erik Thorvaldsen, informasjons- og samfunnskontakt  i Norsk Arbeidsmandsforbund til Dagsavisen

Les mer om saken på NRK