This content has been archived. It may no longer be relevant

Forbundsleder Anita Johansen går hardt ut mot Securitas behandling av tillitsvalgte

Jeg er forbanna – hvor er Norge i 2020? Som forbundsleder for et av landets eldste forbund, som har eksistert gjennom 125 år, må jeg faktisk i dag oppleve at våre tillitsvalgte blir ofret i forbindelse med virksomhetsoverdragelse.

Når dette blir brukt er det uakseptabelt og i strid med hovedavtalen mellom LO og NHO. Her har både Securitas og NHO bidratt til å dra trepartsamarbeidet ned på et lavmål. Noe jeg som forbundsleder reagerer kraftig på.

Det er lite innhold i festtaler om viktigheten av trepartsamarbeid når våre beste tillitsvalgte blir angrepet på denne måten.

Det er lite innhold i festtaler om viktigheten av trepartsamarbeid når våre beste tillitsvalgte blir angrepet på denne måten. Hovedtillitsvalgt Janita Blomvik i Securitas er i dag i praksis gitt avskjed fra sin stilling i Securitas. Dette er ikke bare et angrep mot en tillitsvalgt, men mot hele fagbevegelsen. Blomvik er per i dag utestengt fra bedriften og står uten arbeid som følge av dette.

I tillegg er Christian Heinecke er omfattet av samme situasjon. Heinecke er for tiden i permisjon fra Securitas da han er engasjert som LO -koordinator for Nye Veier. Heinecke er en dyktig representant for de ansatte i Securitas og medlem i LOs representantskap.

Vaktbransjen har blitt en viktig bidragsyter for samfunnsikkerheten i Norge.

Vaktbransjen har blitt en viktig bidragsyter for samfunnsikkerheten i Norge. De mange tusen dyktige vekterne i Norge bidrar til allmenhetens trygghet og bidrar til å gjøre Norge til det trygge samfunn vi lever i.

Jeg forventer derfor at Securitas og deres organisasjon NHO Service og Handel oppfører seg anstendig i denne saken og i henhold til Hovedavtalens bestemmelser om respekt mellom partene og trekker defacto oppsigelsen av Janita Blomvik.

Anita Johansen,
Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund

Støtteerklæringer
Årsmøte avdeling 1 – Øst