Nå har alle partier på Stortinget avholdt sine landsmøter. Landsmøtene er partienes utstillingsvindu. Det er også her man skal sette sluttstrek for interne politiske dragkamper. Det er nå nærmest skrevet i stein hvilken politikk det enkelte parti vil utøve de neste fire årene.

Sist ute var Fremskrittspartiet. Siv Jensens viktigste budskap til landsmøtet og indirekte det norske folk, var at den norske modellen står i vegen for folk flest.

Erna-har-ordet-VIGNETTHva mener hun med det? Da VG spurte hva hun faktisk mente, fikk avisen mange uklare svar. Til slutt konkluderte Jensen med at Jens Stoltenberg hadde kuppet begrepet – den norske modellen. Jeg tror Jensen rett og slett ikke vet hva den er.

Den norske modellen består av tre grunnpilarer. Alle tre like viktige og bærende for den norske velferdssamfunnet. For det første har vi en sterk verdiskapning gjennom høy sysselsetting, av både kvinner og menn i alle aldre. Det gir både den enkelte og staten trygg inntekt. For det andre har vi et trepartsamarbeid i arbeidslivet mellom fagbevegelsen, arbeidsgiverne og staten, hvor Norsk Arbeidsmandsforbund utøver sin rolle. Til sist er det våre universelle og gode velferdsordninger, som gjør at ingen skal stå utafor. Felles for alle disse tre er ”at det handler om at vi løser ting sammen, at vi får til mer sammen enn hver for oss”, for å bruke statsministerens ord. I sum betyr dette at vi har et samfunn hvor forskjellene er relativt små, og dermed gjør at vi lettere drar i samme retning.

Vi kan vi godt humre litt over at Jensen ikke skjønner seg på den norske modellen, (som vi i fagbevegelsen er stolt av.) Det er i midlertidig svært bekymringsfullt at FrP fremdeles ligger an til å komme i regjeringsposisjon. FrP-landsmøtet gikk blant annet inn for omfattende skattekutt, svekkelse av fagbevegelsens innflytelse og viktige arbeidstakerrettigheter, og ikke minst å fjerne fagforeningsfradraget.

Jeg er bekymret. Får FrP regjeringsmakt, vil den norske modellen være truet. Det er nettopp den som har gjort at vi lenge har kunnet holde stand mot finanskrisen. Kjære Siv Jensen. Den norske modellen har ikke vært til hinder for folk flest, den har snarer gitt folk flest et trygt og godt liv.

Erna Hagensen
forbundsleder