Fafo starter nå et kartleggingsprosjekt i renholdsbransjen. Det løper frem til midten av juni og er en del av trepartsamarbeidet mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet, rapporten skal leveres 17. juni Det er opprettet en referansgruppe hvor forbundet er representert. Referansegruppen skal bidra aktivt med informasjon og innspill til prosjektet og legge til rette for at Fafo får kontakt med relevante informanter blant  partene.