Hva vil prege morgendagens arbeidsliv?

I fire notater diskuteres dette overordnede spørsmålet i lys av historien, samtiden og fremtiden. Notatene er utformet for Norsk Arbeidsmandsforbund i forbindelse med landsmøtet i 2019.

I dette sammendragsnotatet presenterer vi de viktigste funnene.