Ved utgangen av juli var det registrert 78.200 helt ledige, skriver NAV i en pressemelding. Dette tilsvarer en økning på 1 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten utgjør nå 3 prosent av arbeidsstyrken. Men innenfor bygg og anleggsyrker er det en nedgang i ledigheten fra samme måned i fjor.

I løpet av juli har det vært en nedgang i antallet ledige på 500, justert for vanlige sesongvariasjoner.

– Det er nå færre som melder seg som arbeidsledige hos NAV, men det er fortsatt sterk vekst i antall personer som har vært ledige mellom ett og to år. Det betyr at en del av de som ble ledige under finanskrisen har problemer med å finne seg arbeid, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Hilde Olsen.

Ti fylker med reduksjon
Ti fylker har nå lavere ledighet enn i juli i fjor. Sterkest reduksjon har det vært i Oppland med 13 prosent. I Sogn og Fjordane har ledigheten økt mest (16 prosent) det siste året. Høyest ledighet er det i Oslo med 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Lavest ledighet finner vi i Oppland og Rogaland, begge med 2,2 prosent.

Færre ledige menn
Ved utgangen av juli i år var det registrert 45.600 ledige menn. Det er 700 (minus 2 prosent) personer færre enn på samme tid i fjor. Dette er første gang siden konjunkturtilbakeslaget startet i 2008 at ledigheten for menn har gått ned i løpet av en tolvmånedersperiode.

For kvinner er det fortsatt noe vekst i ledigheten. Det er nå registrert 32.600 ledige kvinner, eller 1.600 (5 prosent) flere enn i juli i fjor.

Øker mest i offentlig sektor
Det siste året har ledigheten økt mest i yrker som er vanlige i offentlig sektor. Sterkest vekst har det vært innenfor akademiske yrker med 20 prosent, barne- og ungdomsarbeid med 15 prosent og helse, pleie og omsorg med 13 prosent. Det har vært nedgang i ledigheten i forhold til ett år tidligere innenfor industriyrker og bygge- og anleggsyrker med 5 prosent siden i fjor.

I løpet av juli ble det utlyst 3 prosent flere stillinger sammenlignet med samme måned i fjor. Størst var økningen innenfor ingeniør- og IKT-fag med 34 prosent, og kontorarbeid med 26 prosent.