Nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Johansen, er strålende fornøyd med nyheten om at endelig driftskonsesjon for gjenåpning av gruvedriften i Sør-Varanger nå foreligger.

Pressemelding 19.03.2019

Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med lokale myndigheter og Norsk industri (NHO) og at departementet har lyttet til de felles innspillene som vi har hatt. Dette er kjempeviktig for lokalsamfunnet og for Finnmarksregionen som helhet. Det som er viktig framover er at eierne har et langsiktig perspektiv og vil drive gruver på en bærekraftig måte som vil bidra til det grønne skiftet. Det er viktig å ha en balanse på investeringssiden framover, slik at man kan møte både nedgang og oppgang i et varierende prismarked på malm, sier Johansen.

En snarlig oppstartplan for drift i Sør-Varanger gruver vil bidra til å styrke den svært viktige gruve- og industrikompetansen i regionen. Dette vil også innebære flere hundre lokale arbeidsplasser både i gruva og i tilstøtende næringer, som vi forutsetter vil bestå av fastboende. Dette vil skape både gode inntekter for lokalsamfunnet og et forsterket arbeidsmarked i hele regionen, sier Johansen til slutt.

Kontaktperson Anita Johansen tel. 941 86 190.