De siste ukene har forbundet nok en gang opplevd iskalde gufs fra fortida – hvor norske arbeidsgivere nekter sine ansatte noe så selvsagt som en tariffavtale som ivaretar deres grunnleggende rettigheter om trygg lønn og arbeidstid.

Jeg viser i denne sammenheng til selskapet Youngstorvet Vertskap som leverer dørvakttjenester til over 20 utesteder i Oslo, blant annet utestedene Internasjonalen, Kulturhuset, Mono og Bonanza på Youngstorget, samt Blå langs Akerselva, Lompa på Grønland og Postkontoret på Tøyen i Oslo.

Vi har i den senere tid lyktes i å organisere en stor andel av de ansatte i dette selskapet. Dette takket være innsats fra våre tillitsvalgte. Youngstorvet Vertskap tilbyr dørvakttjenester til en rekke populære utesteder rundt Youngstorget – midt i Oslos politiske og kulturelle hjerte.

Dørvaktene i Youngstorvet Vertskap gikk sammen for å kreve ordnede lønns- og arbeidsforhold gjennom krav om tariffavtale i selskapet. Dørvaktenes arbeid er voldsforebyggende og bidrar til at folk i Norges uteliv kan kjenne seg tryggere ute på byen. Tryggheten burde gå begge veier. Trygghet for de ansatte og trygghet for folk på byen.

De ansatte har høy kompetanse og mye erfaring i sitt yrke. Det er derfor selvsagt at de vil ha en lønn som anerkjenner jobben de gjør og at de krever medbestemmelse over sin arbeidssituasjon. Men det sto fort klart at arbeidsgiveren ikke var enig, og kravet om tariffavtale ble kontant avvist. Det ble varslet streik, men dørvaktene valgte å bøye av da selskapet truet med å avvikle hele virksomheten hvis tariffavtale ble inngått.

Kampen mot useriøsitet og sosial dumping er viktigere enn noen gang!

Jeg forstår de ansattes frykt, men mener at det er uhørt at sentrale aktører i utelivet i Oslo så sterkt motarbeider samarbeid og et organisert arbeidsliv. At de i tillegg profilerer seg mot fagbevegelsen og venstresiden i norsk politikk gjør ikke saken bedre. Jeg vil ikke være bekjent av slike useriøse arbeidsgivere som åpent bedriver sosial dumping på bekostning av lavlønnede arbeidstakere. Jeg trodde vi var ferdig med den slags her i landet for over 100 år siden, men vi erfarer nå at fortidens kalde gufs lever i beste velgående – til og med på selveste Youngstorget.

Tariffavtalene og et godt konstruktivt samarbeid mellom arbeidsgiver og lønnstaker utgjør limet i den norske arbeidslivsmodellen, som også internasjonalt framheves som et svært godt virkemiddel i det moderne arbeidslivet. Mange har trodd at det først og fremst er utenlandske arbeidsgivere og bedrifter som truer norske arbeidsplasser gjennom sosial dumping. Denne saken viser med all tydelighet at dette ikke er hele bildet. Flere og flere norske bedrifter og eiere truer like mye norske arbeidsplasser gjennom sosial dumping, med begrunnelsen om at det er for dyrt å ha tariffavtaler. Med en slik begrunnelse så sier disse arbeidsgiverne at det er for dyrt å gi norske arbeidsfolk en anstendig lønn og pensjonsrettigheter.

De samme arbeidsgiverne som tar til orde for at det for dyrt at de ansatte skal ha rett til en anstendig lønn og pensjonsordninger, tar selv ut høye lønninger og utbytter fra selskapene. I tillegg har de ordnet gode bonuser og pensjonsordninger til seg selv på bekostning av de ansattes lønninger.

De seriøse bedriftene som ønsker å være ordentlige vil tape konkurransen mot disse useriøse, hvis dette får fortsette. Derfor er det de useriøse selskapene som truer det norske arbeidslivet og som vi må bekjempe

At det skal være så vanskelig å få på plass tariffavtale i Norge i 2017 er skremmende. Vi er stolte av den norske modellen, som har bidratt til et anstendig arbeidsliv og økt produktivitet gjennom et helt århundre. At enkelte arbeidsgivere ikke forstår dette i dagens Norge gjør meg både trist og vemodig.

Denne saken viser med all tydelighet at arbeidsfolk trenger like mye Norsk Arbeidsmandsforbund i dag som da forbundet ble stiftet på Youngstorget for 122 år siden. Kampen mot useriøsitet og sosial dumping vil defor fortsette med full styrke i årene som kommer!

Erna Hagensen,
Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund