Forbundsleder Anita Johansen er fornøyd med budsjettforliket. FOTO: WERNER JUVIK

Regjeringspartiene og SV ble tirsdag kveld enige om neste års statsbudsjett. Forbundsleder Anita Johansen sier i en kommentar at budsjettet har en tydelig rødgrønn profil og bidrar til økt trygghet for arbeidsfolks hverdagsøkonomi og en rettferdig fordeling.

-Jeg er glad for at vi har en regjering og et flertall, som står for ansvarlig økonomisk styring i en tid som er preget av økende priser for vanlige folk og krig i Europa. Samtidig har forliket en klar profil med hensyn til veien mot det grønne skiftet, sier Johansen.

Sosiale tiltak

Siden statsbudsjettet ble lagt frem har situasjonen, spesielt for de av oss som har minst, blitt verre. Nå øker regjeringen støtteordningene betydelig. Økt bostøtte, økt støtte til enslige minstepensjonister, tiltak for barnefamilier og opprettholdelse av strømstøtten vil bidra til økt trygghet for mange.

-Samtidig er det viktig at de som tjener mest må bidra mer til fellesskapet gjennom økt skatt. Det er en positiv omfordeling til de som har minst, sier Johansen.

Et trygt og seriøst arbeidsliv

-Viktige tiltak som for eksempel fjerning av karensåret for arbeidsavklaringspenger (AAP), gjeninnføring av ferietillegget for dagpenger og dobling av fagforeningsfradraget er viktige endringer som vil komme våre medlemmer til gode, fortsetter Johansen.

Flertallet er blitt enige om å opprettholde aktivitetsnivået på vegvedlikehold på samme nivå som i år og at anleggsdiesel blir billigere.

-Dette er viktige tiltak for å opprettholde aktivitetsnivået i anleggsbransjen. Det er også bra med videreføring av Ringeriksbanen og E16. Jeg er spesielt glad for at prosjekteringen av Arna-Stanghelle er inne igjen, sier Johansen til slutt.