Onsdag 15. november kl 13:00 – 15:30 blir det politisk streik med krav om å forby innleie i byggebransjen i Oslo-området. Det vil bli holdt markering foran Stortinget kl. 14.00. Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til at løsarbeiderkontrakter dominerer.

Bemanningsbransjen er nå største arbeidsgiveren på mange byggeplasser. For arbeidsfolk har konsekvensene vært usikre arbeidsforhold uten garanti for en årsinntekt å leve av. Bemanningsbransjen har også blitt kraftig kritisert for å ikke ta inn lærlinger og mangelfull fagopplæring. Du kan lese mer om streiken her. 

Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna Hagensen, gir sin fulle støtte til den politiske streiken.

-Vi skal ha et arbeidsliv der faste og trygge jobber er normen. I vårt forbund har kampen mot løsarbeid og innleie i anleggsbransjen stått sentralt lenge. Bemanningsbransjen er en av de største utfordringene fagbevegelsen og det norske arbeidslivet står ovenfor, sier forbundsleder Erna Hagensen.

LO, Fellesforbundet, Fagforbundet og flere andre forbund og fagforeninger støtter også streiken. Streiken finner sted i Oslo utenfor Stortinget onsdag 15. november kl 13.00. Se Facebook-event her.

Her er lista over de som har gitt sin fulle støtte til den politiske streiken:
LO v/leder Hans-Christian Gabrielsen.
Fellesforbundet v/leder Jørn Eggum
EL og IT v/leder Jan Olav Andersen
NTL v leder John Leirvaag
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) deltar på streiken.
Fellesorganisasjonen v/ Mimmi Kvisvik.
Norsk Lokomotivmannsforbund, v/Rolf Ringdal
Norsk Jernbaneforbund v/ Jane Sæthre
Fagforbundet
Norsk Sjømannsforbund
Industri Energi støtter streiken.
Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) støtter streiken
Kabinansattes Forbund støtter streiken
Leder av AP Jonas Gahr Støre
Landsstyret i SV vedtok å støtte streiken
Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane
Elektroarbeidernes Fagforening i Trøndelag
Fagforbundet Lillehammer
NTL Sentralforvalting
NTL Universitet i Oslo
Oslo Sporveiers Arbeiderforening Fagforbundet.
LO i Trondheim
Fagforbundet Trondheim
LOs fylkeskonferanse i Vest-Agder
LO i Asker og Bærum
Fellesforbundet Østfold Fagforening
Sør-Trøndelag Handel og Kontor kommer med fane og folk.
Fagforbundet Bærum støtter streiken
Tromsø Elektrikerforening stiller også med fane
Fellesforbundet avdeling 5 Hordaland med leder og fane deltar.
Fellesforbundet avdeling 2, Fredrikstad fagforening støtter streiken.
Sosialistisk Ungdom støtter streiken
LO Fredrikstad støtter streiken
Postkom, Oslo, Akershus og Østfold krets

Klubbvedtak om støtte og deltakelse:
AF Byggfornyelse
AF Bygg Oslo
NCC klubben
Skanska
JM
PEAB
Betongmast Selvaagbygg
Veidekke
Klubben i HENT AS
Con Form
ORAS vedtak på medlemsmøte
Klubben Ringnes som tar ut medlemmer i streik!
Klubben i Alliero
Klubben v/ NRA Øst
Klubben CM Mathiessen
Klubben i Andenæs
Klubben i GK Rør
Klubben Assemblin
Klubben Eriksen og Jensen
Klubben Bravida Halvorsen
Klubben Kaefer Energy
Kruse-smith Entrepenør AS støtter streiken.
EL og IT klubb Relacom + EL og IT Relacom avdeling Oslo og Akershus
Klubbene i ARCUS NN
NCC klubben Trondheim
Klubben Moelven Modus støtter streiken.
Tromsø Elektrikerforening stiller også med fane
Film- og Teaterteknisk Forening, avd. 146 av Fagforbundet, vedtok på representantskapsmøte 31/10 full støtte til streiken mot bemanningsbransjen 15. november med oppfordring om deltakelse.
Elektromontørklubben Caverion Oslo har tatt ut alle sine medlemmer i streik.
ISS-klubben Hordaland støtter streiken.
Fellesforbundet avd. 765 Trondheim støtter streiken og stiller med fane.