Erna Hagensen deler ut prisen Pioneren til Kjell Edvard Fixdal.

Forrige uke takket vi av Norsk Arbeidsmandsforbunds nylig avgåtte forbundsleder gjennom 16 år, Erna Hagensen. På Folkets Hus hadde kolleger, ansatte og gjester møtt opp for å hedre Hagensen. I tillegg til flere forbundsledere var også blant annet Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet, Julie Lødrup fra LO-ledelsen og direktør for NHO service- og handel Anne-Cecilie Kaltenborn til stede.

Hagensen hadde et oppdrag igjen som forbundsleder. Nemlig å dele ut prisen «Pioneren» til Kjell Edvard Fixdal. Pioneren er symbolet på LOs høyeste utmerkelse som forbundsstyret kan gi til medlemmer/tillitsvalgte av forbundet som har gjort en ekstraordinær innsats for forbundet og fagbevegelsen. Prisen ble tatt imot med takknemlighet.

Erna Hagensen har berørt mange gjennom sine år som tillitsvalgt. Mange ville si noen ord til hedersgjesten og talerlista ble raskt full. Hennes utrettelige kamp for arbeidsfolk og renholdere spesielt, har ikke gått noen forbi. Hun kan vise til mange politiske kamper som forbundet gått seirende ut av under Hagensens tid som forbundsleder.

Gjennom alle disse årene har Hagensen vært og er fortsatt, et fremragende eksempel på hva norsk fagbevegelse både har stått og står for.

-Norsk Arbeidsmandsforbund vil takke Erna Hagensen for det politiske engasjementet hun utvist for arbeiderbevegelsen gjennom flere tiår, sa forbundsleder Anita Johansen.

-Hagensens klare tale i politiske spørsmål, enten det var i LOs sekretariats møter eller i møter med storting og regjering vil gå inn i historiebøkene med uthevet skrift, avsluttet Johansen.

Dagen ble avsluttet med en middag sammen med gamle kolleger og familie.