Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer og jobber for ansatte i blant annet anleggsrelatert entrepenørarbeid, maskinbedrifter, vektere, renholdere, bergindustrien, vaktmestre m.m. Jobber som er svært viktige både nå og i fremtiden. Derfor har vi også fokus på å statusheve disse yrkene. Det skal være like poppulært og viktig å ta et fagbrev innenfor disse fagene som det er å gå studieforberedende fag.

Som lærling er du også som ansatt å regne. Du inngår både lærlingekontrakt og en ansattkontrakt med bakgrunn i lærekontrakten. Det er kanskje to ting som kan være greit å ha oppklart. Det er opplæringskontoret som hjelper deg og bistår slik at lærekontrakten blir fulgt opp. Når det gjelder selve arbeidsforholdet, lover og avtaler tilknyttet arbeidsmiljøloven og tariffavtalene er det partene, forbundet og arbeidsgiver som følger opp.

Du som lærling er også en viktig reurs for forbundet. Vi jobber kontinuerlig for at lærlinger og ansatte skal ha det best mulig på sin arbeidsplass, både med tanke på ansattes arbeidsforhold og utdannningen elevene tar. Vi ønsker at bransjene vi organiserer skal ha den samfunnsstatusen den fortjener. Vi jobber blant annet med konkrete tiltak som forbedring av ungdomsgarantien, sikre flere læreplasser, bedre rabattordninger for lærlinger, utstyrsstipend og faglig og utstyrsmessige oppdaterte skoler.

Men vi trenger også dine innspill! Lærlinger og elever som nå er under utdanning og i lære hos bedrift, er de som best vet hva som fungerer for sitt eget læreutbytte. Så ta gjerne kontakt med forbundet med dine innspill på forbedringer og ideer til veien videre!