Stortingets arbeids- og sosialkomité avgav onsdag innstilling til  lov om lønnsnemndbehandling.

Stortingets arbeids- og sosialkomité avgav onsdag innstilling til  lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service vedrørende vekterne og tariffoppgjøret 2012. En enstemmig komité har ingen merknader og slutter seg til regjeringens lovproposisjon om lønnsnemdbehandling. Saken ble videre behandlet i Stortingets plenum torsdag uten debatt.

Les innstillingen her