Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri har etter har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S 2014-2016.

 

Forhandlingsleder Thorbjørn Jungård fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier at utfra den gjeldende situasjonen så er dette det resultatet som var mulig å oppnå denne gangen. Bedriften har også lokale forhandlinger som tar til nå det sentrale oppgjøret er vedtatt.

–          Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 pr time gjeldene fra 1. april

–          Det betales en engangskompensasjon på kr. 1500 ved overføring til annet arbeid, annen arbeidstid, venting m.m. Jfr. §9

–          Vedlegg 1 a Lønnsregulativ timelønnete ansatte – satsene økes med kr. 0,61

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for tekstendringer, deriblant det som frontfaget fikk inn i henhold til utredning av tjenestepensjon, eldre arbeidstakere og kompetanse.

Det fremforhandlete forslag sendes nå ut på uravstemning.

Svarfrist for medlemmene er satt til 13.juni