Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service ble i natt enige om forslag til revisjon av  Service- og vedlikeholdsoverenskomsten Forhandlingsleder Lise Myrvold sier at hun er fornøyd med å komme fram til et resultat uten å måtte gå via riksmekling. Vi har fått på plass våre viktigste prioriteringer for denne overenskomsten og fremhever spesiellt økningen av de generelle minstelønnsatsene med 7, 4 prosent.  Vi må derfor se oss rimelig godt fornøyd med det, sier Lise Myrvold som som sammen med et enstemming forhandlingsutvalg anbefaler resultatet.

 Økonomiske resultater:

 Generelt tillegg til alle på kr. 1,25 per time med virkning fra 1. mai 2012

 Minstelønn over 18 år heves til 135,32

 Matpenger heves til kr 76,-

 § 7 Natt-, søn- og helligdagsarbeid

Punkt 1, ny sats kr 23,63 Punkt 2, ny sats kr 45,11

 Generelle bestemmelser

 Bedriften dekker ordinær lønn i permisjonstiden for ansatte som innvilges omsorgspermisjon i samsvar med a.m.l 12-3 som frontfagene.

 Partene legger de samme prinsippene fra frontfagene til grunn når det gjelder bemanningspolitikken.

 Frist for medlemmene til å avgi stemme til avdelingene settes til 25 juni 2010