Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke kom fredag 25.5.2012 til enighet i forhandlingene ved årets tariffrevisjon av Renholdsoverenskomsten.

Forhandlingsresultatet skal på uravstemning blant Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer.