Enighet om forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenørene  2012-2014

Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) har i kveld etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenørene 2012-2014:

ENIGHET OM FORSLAG TIL OVERENSKOMST FOR MASKINENTREPRENØRENE 2012-2014

Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenørene 2012-2014:

Forhandlingsutvalget karakteriserer dette som ett solidarisk oppgjør. Ut i fra de rammene som man måtte bevege seg innenfor så har de bedrifter som har lønnet ut i fra overenskomsten vært prioritert.

Arbeidstakerne i disse bedriftene vil få ett betydelig løft med dette oppgjøret.

Overenskomsten er en normallønnsoverenskomst men dette skal nå evalueres i perioden frem til neste hovedoppgjør.

Forhandlingsleder Thorbjørn Jungård sier seg rimelig fornøyd med oppgjøret og sier seg spesielt glad for at partene maktet og komme frem til ett resultat og ikke måttet gå veien om riksmekling.

Ett enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene om å stemme ja ved uravstemmningen.

Forslaget har følgende hovedpunkter:

Lønn

– Generelt tillegg på kr 1,25 pr time

– Minstelønnssatsen i § 2.1. b. økes med kr 7,50 pr arbeidet time fra 1. mai 2012 og økes videre med kr 5,00 pr arbeidet time fra 1. januar 2013. Ny minstelønnssats er kr 158 pr arbeidet time fra 1. mai 2012 og kr 163,- pr arbeidet time fra 1. januar 2013.

 

Tillegg for fagkompetanse

Tillegg for ADK-sertifikat gis et tillegg på kr. 1,5,- til kr 6,- pr time.

Det innføres nytt tillegg for førerkort klasse C/CE forutsatt relevans for stillingen på kr 6,-

Lærlinger

Lønn for lærlinger skal beregnes i % av tariffert lønn for nyutdannet fagarbeider – minstelønn

§ 2, pkt. 1 a + tillegg fagarbeider § 2. 1 c, og skal minst være:

Nytt forenklet pkt. a.

a. Lærlinger med status som rettselev/reformelev med grunnkurs og VG1 og og VG2 og som er under 21 år ved inngått lærekontrakt:

Fra 0 – 12 måneder 60 % av lønn nyutdannet fagarbeider
Fra 12 – 24 måneder 75 % av lønn nyutdannet fagarbeider

Partene er enige om å sette ned en felles arbeidsgruppe med følgende mandat:

Arbeidsgruppen skal gjennomgå og synliggjøre konsekvensene av å etablere en reell normallønnsavtale. Arbeidet skal bl.a. vise/drøfte nødvendig opptrapping av tariffert lønn som bidrar til og gjøre lokale særavtaler på lønn overflødige. Gruppen skal synliggjøre hva som skal til for at tariffert lønn er tilpasset «markedslønn.»

Forslaget går nå ut til uravstemming. Medlemmenes frist til avdelingene er 22. juni.