Den 19. juni 2014 ble det i anledning hovedoppgjøret 2014 forhandlet om revisjon av Fritids- og opplevelsesoverenskomsten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke. Forhandlingsleder Thorbjørn Jungård er fornøyd med resultatet og anbefaler forslaget.

Partene kom til enighet om følgende hovedpunkter i overenskomsten:

Lønnstillegg

Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 per time og et lavtlønnstillegg på kr 1,25 per time til alle.

 

Lønnssatser

§ 4 Normallønn endres til:

37,5 t/uke      35,5 t/uk

Grunnlønn                                                                kr 125,95       kr 133,15

1 års relevant praksis i samme bedrift                kr 128,32       kr 135,65

2 års relevant praksis i samme bedrift                kr 133,53       kr 141,16

4 års relevant praksis i samme bedrift                kr 139,77       kr 147,76

 

§ 6 OVERTID pkt 2:

Matpengene økes til kr 78,50.

Tekstillegg:

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for de tekstendringe som frontfaget fikk inn i henhold til utredning av tjenestepensjon, eldre arbeidstakere og kompetanse.

Uravstemningsfrist til avdelingskontorene er satt til 7. juli 2014