Fra protokollsigneringen, tillitsvalgt Cathrine Siro og forbundssekretær Terje Mikkelsen signerer avtalen med Virkes forhandlere.

Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke har i forhandlinger i dag blitt enige om revidert Fritids og opplevelsesavtale. Fritids og opplevelsesavtalen omfatter forskjellige fritidstilbud med hovedvekt på treningssentre.
Partene er enige om følgende:
• Det gis et generelt tillegg til alle på kroner 6,-
• Tilleggene for ubekvem arbeidstid heves med kroner 1,-
• Matpengesatsen økes til 96,-
• Det skal avholdes halvårlige møter mellom partene for å se på utvikling av Overenskomsten
Vi er fornøyde med å komme i havn gjennom forhandlinger og å ha sikret et godt kronetillegg for våre medlemmer på avtalen, sier forhandlingsleder Terje Mikkelsen. Et samlet forhandlingsutvalg anbefaler avtalen og oppfordrer alle medlemmer til å delta i uravstemningen.
Fristen for å avgi stemme er 6. juni.