Det blir ikke streik innenfor asfaltområdet. Det er klart etter at Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund onsdag kom fram til et anbefalt meklingsforslag sammen med Byggenæringens Landsforening.

Partene kom onsdag formiddag frem til et anbefalt forslag på dette området. Det har vært  kontakt mellom partene i forkant av meklingen som resulterte i en hurtig løsning hos riksmegler.Partene har blant annet fått de samme resultatene som for frontfaget, og har dessuten fått solide påslag på minstelønn, fagarbeidertillegg og betalingsbestemmelser.

Det ble også enighet om en rammeavtale for gjennomsnittsberegning og tidbank.

 – Jeg er veldig godt fornøyd med at vi klarte å få til et så godt resultat i denne meklingen, sier Arbeidsmandsforbundets Svein Roger Johansen som spesielt framhever rammeavtalen om innarbeidingsordninger, som var et vansklig punkt i forhandlingene. Det var bred enighet i forhandlingsutvalget og et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler forslaget.

 Les prototkollen fra meklingen

Norsk Arbeidsmandsforbund har om lag 1400 medlemmer på overenkomsten, hvorav halvparten er knyttet til Mesta.Fellesforbundet har 365 medlemmer fordelt på to bedrifter på denne overenskomsten. Bedriftene er NCC Roads As og Leminkáinen AS som begge er landsomfattende bedrifter.