Enighet om forslag til overenskomst for tunnel-, bom og bruselskaper 2012-2014

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for Tunnel-, bom og bruselskaper 2012-2014:

Forhandlingsleder Trond Karlsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med at partene kom til enighet uten å gå veien via Riksmekleren. Det har også vært et godt forhandlingsklima mellom partene.  Ut i fra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret så er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gangen.

Forslaget har følgende hovedpunkter:

 

 

Generelt tillegg inklusiv garantitillegget til alle på kr 5,62 pr time (37,5 t uke)

Matpengesatsen økte til kr 76,- og kr 146,-

Satsen for tellepenger økte til kr 300,- pr måned

Pappapermisjon og bilag om innleie fra frontfagene

Økning av skifttillegg og tillegg for overtid som følge av gjeldende bestemmelser

 

  Forslaget går nå ut til uravstemming. Medlemmenes frist til avdelingene er 20. juni.