Protokoll 20.11.2020 - Overenskomsten for skianlegg