Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har etter mekling hos Riksmeklingsmannen kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for parkeringsselskaper 2012-2014:Forhandlingsleder Trond Karlsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med med at partene kom til enighet etter mekling hos Riksmeklingsmannen. Ut i fra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret så er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gangen, sier Karlsen. Forhandlingsutvalget anbefaler følgende forslag:

Forslaget har følgende hovedpunkter:

 1. Generelt tillegg til alle på kr 3,57,- pr time

2. Minstelønnssatsene for voksne arbeidstakere økes med kr. 6,- per time

3. Nytt ansiennitetstrinn 8 år, økes med ytterligere kr 2,-

4. Nattillegget økes til kr 18,-

5. Helgetillegget økes til kr. 33,-

6.Skifttillegg for ettermiddag økes til kr 15,-

7.Skifttillegg for natt økes til kr 32,-

 -Varslingsfrist for ordinær tjenestetid utvides fra 7 dager til 14 dager.

 -Bestemmelsen vedrørende uniformer utvides til at uniformer skal være personlig.

 -Omsorgspermisjon, velferd og innleie er identisk med frontfagene.

 Uravstemmingsfrist til avdelingene er fastsatt til 3. juli 2012

 Les mer hos Riksmeklingsmannen