Fristen for å komme til enighet om fornying av avtalen om et inkluderende arbeidsliv var satt til 1. mars, men allerede nå er partene klare til å undertegne den nye IA-avtalen.

– Jeg er svært glad for at vi gjennom godt trepartssamarbeid har fått til dette. Det betyr at vi kan få ned sykefraværet og øke inkluderingen, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Ifølge statsministeren bygger den nye avtalen på tiltak man vet virker, som tett oppfølging av den sykmeldte fra lege, NAV og arbeidsgiver, samt økt tilrettelegging for nærvær.

– Dette skal det nå arbeides systematisk med, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Les hele saken på FriFagbevegelse.no

Les også LO Medias temabilag «Inkluderende arbeidsliv»

Dokumenter om IA-avtalen: