Det ble tirsdag ettermiddag enighet i forhandlingene om forslag til fritids- og aktivitetsavtale mellom NHO Reiseliv og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Forhandlingsleder Thorbjørn Jungård (bildet) fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at han er rimelig tilfreds.­

– Utfra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret, så er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gang, sier Jungård.

Resultat ble slik:

 • Lønnstillegg:
  Det gis ett generelt tillegg på 1,50 kroner
 • Lavlønnstillegg:
  Det gis ett generelt lavlønnstillegg på 1 krone.
 • Lønnsforskjeller:
  Det skal fastsettes en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på 50 øre per time per ansatt. Partene lokalt skal gjennom forhandlinger benytte denne potten til å rette opp skjevheter som måtte være på bedriften, og som skyldes forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Forhandlingene skal være avsluttet innen 01.07.2010. Tillegg gis med virkning fra 01.07.2010.
 • Matpenger ved overtid:
  Satsen heves til 74 kroner.
 • Velferdspermisjoner:
  Reglene for korte velferdspermisjoner justeres i samsvar med frontfagsoppgjøret mellom Norsk Industri og Fellesforbundet.

 

Les hele forhandlingsprotokollen her