Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO reiseliv har kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for Fritids og aktivitetsavtalen 2014-2016

 Lønnstillegg:

Det gis ett generelt tillegg på kr 0,75 og et lavlønnstillegg på kr 1,25 til alle.

Tilleggene gis individuelt og på satser. I tillegg økes satsene ytterligere med 1,15. Samlet

Kr 3,15 §6 Overtid pkt 2. Matpenger

 Matpengesatsen økes fra kr 76,- til kr 78,50

§4 Særtrykk:

Særtrykk bowlinghaller og treningsstudioer, punkt 1d

Kr 10,- økes til kr 10,80

Kr 19,- økes til kr 20,50

Særtrykk for solstudioer, punkt 1c

Kr 10,- økes til kr 10,80

Kr 19,- økes til kr 20,50

Særtrykk for badeland, punkt 4

Kr 10,- økes til kr 10,80

Kr 15,- økes til kr 16,00

Særtrykk for Dyreparken, punkt 1d

Kr 19,- økes til kr 20,50

Særtrykk for Langedrag, punkt A

Kr 19,- økes til kr 20,50

 

 

Forhandlingsleder Thorbjørn Jungård sier i en kommentar at han er rimelig tilfreds. Ut i fra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret så er dette resultatet hva vi kunne oppnå denne gang. Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler derfor forslaget.

 

Uravstemningsfrist til avdelingen er fastsatt til 4. juli 2014