Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet til forslag for revidert overenskomst for tunnell-, bom og bruselskaper.

Forhandlingsleder Trond Karlsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med at partene kom til enighet uten å gå veien via Riksmekleren. Ut i fra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret så er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gangen. Forhandlingsutvalget anbefaler enstemmig forslaget.

Forslaget har følgende hovedpunkter:

Lønnsbestemmelser

1. Fast ansatte

 Lønnssatsen for unge arbeidere under 18 år heves med kr 0,98 (inkludert årets generelle tillegg), og de øvrige lønnssatsene heves med kr 5,50 (inkludert årets generelle tillegg og garantitillegg på kr 4,52).

 Satser gjeldende fra 1. april 2014:

 

Unge arbeidere under 18 år              kr 99,93 pr time

 

Pr. måned:

Pr. time:

 

 

37,5 t/uke

35,5 t/uke

0 – 6 måneder

kr 24 553,75

kr 151,10

kr 159,60

6 måneder – 2 års praksis

kr 25 965,88

kr 159,79

kr 168,79

Etter 2 års praksis

kr 26 234,00

kr 161,44

kr 170,53

Etter 4 års praksis

kr 26 550,88

kr 163,39

kr 172,59

Etter 6 års praksis

kr 27 251,25

kr 167,70

kr 177,14

Etter 8 års praksis

kr 27 779,38

kr 170,95

kr 180,57

 

Ved 36,5 timers uke økes timesatsene med 2,74 % i forhold til timesatsene for 37,5 timer/uke.

Ved 33,6 timers uke økes timesatsene med 11,61 % i forhold til timesatsene for 37,5 timer/uke.

Satsene for matpenger økes til kr 78,50 og kr 151.

 Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for tekstendringer, deriblant det som frontfaget fikk inn i henhold til utredning av tjenestepensjon, eldre arbeidstakere og kompetanse.

 Uravstemmingsfrist til avdelingskontorene er fastsatt til 6. juni