Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening (BNL) har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold 2020 – 2022.

Forhandlingsleder Brede Edvardsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med at partene kom til enighet uten å gå veien via Riksmekleren. Det har også vært et godt forhandlingsklima mellom partene. Ut fra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret, så er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gangen.

Forslaget har bl.a. følgende hovedpunkter:

  1. Generelt tillegg til alle på kr 0,50 pr time
  2. Lik behandling ved forskuttering av sykepenger.
  3. Separate skiftebrakker og toalett for kvinner og menn.
  4. Garantert minstelønn for voksne arbeidstakere økes til kr 207,52 per time.
  5. Fagbrevtillegget økes til kr 16,00 per time.
  6. Smuss/tunnelarbeid heves til 19.80 per. time.

Les protokollen her