Det blir ingen streik på overenskomsten for miljøbedrifter.

Partene kom i ettermiddag etter mekling frem til enighet med Maskinentreprenørenes forbund på den ene siden, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, og Landsorganisasjon i Norge på den andre siden.

Partene ble enige om følgende:

Et generelt tillegg på kr 7,50 pr time samt et generelt tillegg på kr 3 pr time totalt kr 10,50 til alle på overenskomsten.

Minstelønnssatsen som vi meklet på fikk vi løftet fra kr 6 til 9,50. Dermed økes minstelønnssatsen i avtalen med kr 9,50 til kr 209,82 pr time.

Alle tilleggene gis med virkning fra 1 mai 2023.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger jf. Miljøoverenskomsten § 5.5 a. De sentrale parter anbefaler at det settes opp protokoll uavhengig av resultatet.