Forbundsleder Anita Johansen. Foto: Werner Juvik

Pressemelding 03.12.2020 

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har i dag kommet frem til enighet om en løsning på vekterstreiken.

Resultat

Løsningsforslaget innebærer at fastlønn er normen i Vekteroverenskomsten. Unntaket er for deltidsstillinger under 20 %. Videre vil en som et prøveprosjekt kunne gi timelønn for ansatte under 50 %. Det forutsetter frivillighet for den enkelte ansatte og avtaler om timelønn skal skriftlig godkjennes av tillitsvalgte. Prøveprosjektet opphører automatisk før neste tariffoppgjør dersom partene ikke er enige om å videreføre.

Videre fastslår løsningen at de som jobber fast dagtid (37,5 timer uke) har rett til fri på bevegelige helligdager med full lønn.

Den tar også vekk adgangen til å avtale kortere vakter enn tre timer. Vi har forsterket tekst mot ufrivillig deltid og vi har fått sikret lærlingene forutsigbarhet.

Denne konflikten har vært historisk lenge, og partene har stått langt fra hverandre. Partene har og opplevd at den nødvendige tillit mellom partene ikke har vært til stede.

Vi er derfor enige om at det skal opprettes et fast bransjeforum mellom partene som skal møtes jevnlig. Rådets mandat skal være å jobbe for en god utvikling av bransjen gjennom et godt partssamarbeid, samt utvikling av overenskomsten for å forebygge konflikter fremover.

Økonomisk ligger avtalen på det samme som ble inngått med Parat tidligere.

En nødvendig streik

Forbundsleder Anita Johansen sier i en kommentar at det ikke var forsvarlig å fortsette denne konflikten, både av hensyn til de streikende, bransjen og dens kunder. Resultatet viser at konfliktens lengde var nødvendig for å oppnå resultater.

Forbundet vil rette en stor takk til alle våre medlemmer i vaktbransjen som har vist en enorm styrke og et fantastisk engasjement i hele streiken. Vi er stolte og ydmyke av å ha fått lov til å representere dere i den tiden vi har vært gjennom. Jeg vil også rette en stor takk til alle de som har støttet vår kamp gjennom denne konflikten, sier Johansen til slutt.

Uravstemning

Medlemmene vil nå ta stilling til resultatet i en uravstemning. Frist for uravstemning er 13 desember. Medlemmer skal møte på jobb i morgen kl. 06.00.

Vanskelige ord og uttrykk?
Se tariffleksikon i Frifagbevegelse

Les protokollen her

Les utdypende kommentar

Les kommentar fra LO her