Den 16. desember ble det enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke om forslag til revidert renholdsoverenskomst. 

Forhandlingsleder Trine Wiig er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd, og glad for at man slapp å ta oppgjøret til mekling. Forhandlingsutvalget anbefaler forslaget.

Økonomiske rammer for oppgjøret:
• Det gis lønnsøkning til alle på kr 3,73
• Fagarbeidertillegg økes til kr 13,00
• Matpengetillegget økes til kr 90,-

I tillegg er man enige om at man ikke skal forskjellsbehandle når det gjelder forskuttering av sykepenger og A-ordningen tas inn i overenskomsten.

Det er også gjort en rekke tekstendringer med sikte på å gjøre overenskomsten enklere å forstå og bruke for tillitsvalgte.

Alle tillegg gis med virkning fra 1. september 2020.

Les protokollen her