De innledende forhandlingene i Spekter-området endte i enighet mandag ettermiddag. Det økonomiske resultatet er det samme som i LO/NHO-oppgjøret, mens likestilling blir et viktig tema i de videre forhandlingene.

A-delsforhandlingene som ble gjennomført i dag, danner grunnlaget for de videre forhandlingene ute i hver enkel virksomhet (B-delen). De økonomiske kravene i denne andre fasen vil være forskjellige fra virksomhet til virksomhet. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde – kalt A2.

LO Stats medlemsforbund har i dag rundt 53000 medlemmer i Spekter-området (tidligere Navo). I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

Les mer om resultatet og last ned protokollen hos LO Stat