Foto Tri D. Ngyen

Foto Tri D. Ngyen

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service kom i dag til enighet om nytt forslag til overenskomst for Renholdsbedrifter 2014 – 2016. Forhandlingsleder Erna Hagensen er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd.

 

 

Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler forslaget sier Hagensen.

 De økonomiske rammer for oppgjøret:

 Ansiennitet pr. time

  •  0 – 4      år økes med kr 2,85
  • 4 – 10     år økes med kr 6,85
  • Over 10 år økes med kr 6,85

 

  • Fagbrevtillegget økes til                           kr 10,-
  • Hovedrengjøringstillegget økes til         kr 13,-
  • Nattillegget økes til                                   kr 26,-
  • Matpengetillegget økes til                       kr 78,50

 

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for tekstendringer, deriblant det som frontfaget fikk inn i henhold til utredning av tjenestepensjon, eldre arbeidstakere og kompetanse.

Partene er blitt enige om at de skal utrede skiftordninger.

Alle tillegg gis med virkning fra 1. mai 2014.

Forslaget sendes nå ut på uravstemning.  Svarfrist for medlemmene er 10. juni.