ENIGHET OM FORSLAG TIL OVERENSKOMST FOR PRIVATE ANLEGG 2012-2014

 Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens landsforening (BNL) har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for private anlegg 2012-2014:

Forhandlingsleder Helge Haukeland fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med med at partene kom til enighet uten å gå veien via Riksmeklingsmannen. Det har også vært et godt forhandlingsklima mellom partene.  Ut i fra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret så er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gangen.

 Forslaget har følgende hovedpunkter:

 1. Generelt tillegg til alle på kr 1,25 pr time

 2. Pappapermisjon og bilag om innleie fra frontfagene, samt egen gjennomgang på spørsmålet om allmenngjøring er med i forslaget.

 3. Garantert minstelønn for voksne arbeidstakere økes til kr 164 per time.

 4. Fagbrevtillegget økes til kr 7,00 per time. Dette gjelder også brakkebetjening.

 5. Tarifftillegget er økt til kr 23 pr. time (37,5 t/uke).

 6. Overtidsgrunnlaget er økt til kr 258,68 (37,5 t/ uke)

 7. Matpengesatsen er økt til kr 76,00

 8. Førstekokk får økning i grunnlønn til 26 775,- per måned

 9. Hjelpekokk og renholder får økning på grunnlønn til kr 24 675,- per måned

 10. For § 12 Reiser – er det ny sats på kilometergodtgjørelse på kr 1,80 per km

 11. For § 10 Boligrigg – ved reiseavstand fra boligrigg til arbeidsplass reduseres med 3 km fra

      15 til 12 kilometer.

12. Der det er nettilgang skal det rigges trådløst internett på boligriggen.

 

 Forslaget går nå ut til uravstemming. Medlemmenes frist til avdelingene er 8 juni.