MindreAnleggflekkNorsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforeningen (BNL) har etter ordinære forhandlinger kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Private Anlegg 2014 – 2016. Forhandlingsleder Helge Haukeland er fornøyd med de kom til enighet uten å måtte gå via Riksmekleren.  

Forhandlingene ble avsluttet kvelden torsdag 8. mai.

Resultatet av forhandlingene ble:

  • Generelt tillegg for alle på 0,75 kr/t som legges på tarifftillegget
  • Fagbrevtillegg er hevet fra 7 kr/t til 8 kr/t
  • Minstelønn er hevet opp til 171 kr/t (37,5 t/u)
  • Kilometergodtgjørelsen er hevet opp til 2 kr/km

 I tillegg er flere satser regulert ut i fra heving av minstelønn.

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for de samme tekstendringer som frontfaget, slik som utredning av tjenestepensjon, eldre arbeidstakere, kompetanse og kampen mot kriminalitet.

Partene er enige om at det skal foregå utvalgsarbeid, blant annet på fremtidige sentrale tillegg og brakkebestemmelser.

Protokoll Private Anlegg 2014 – 2016

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til det fremforhandlede resultatet i uravstemningen.

 Svarfrist for medlemmene er satt til 6. juni.