Forbundsleder Erna Hagensen, som har deltatt i forhandlingene, er fornøyd med resultatet man har oppnådd for forbundets medlemsgrupper i dette mellomoppgjøret. Vi har både fått til et generellt tillegg i kombinasjon med en god lavlønnsprofil for de som tjener dårligst. For eksempel vil vekterne totalt få en lønnsøkning på ca 9 kroner i 2011.

Dette vil gi økt reallønnsvekst for forbundets medlemmer og i tillegg vil dette oppgjøret bidra til økt likelønn mellom kjønn og trygge arbeidsplassene til forbundets medlemmer.

Avtalen om sluttvederlag har stått stille lenge og vil sikre de av våre medlemmer som etter fylte 50 må slutte i jobben før oppnådd AFP-alder på grunn av dårlig helse eller nedbemanning, en økonomisk kompensasjon. I tillegg har vi fått til en god kvinneprofil med konkrete forslag til tiltak og økt satsing på livslang læring som er bra for våre medlemmer. Jeg forutsetter også at den rødgrønne regjeringen vil følge opp de felles henvendelsene fra partene, sier forbundsleder Erna Hagensen.

Av forbundets overenskomster vil lavlønnstillegget omfatte: Service og vedlikehold, fritid og aktivitet, parkeringselskaper, renholdsbedrifter, skianlegg, renhold på land i egen regi og vekteroverenskomsten. 

Forhandlingsresultatet ble offentliggjort på en pressekonferanse klokka 22 torsdag. Hovedinnholdet er:

  • Alle ansatte får et tillegg på to kroner i timen (ca 4 000 per år).
  • Ansatte som er omfattet av overenskomster der lønnsnivået ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (dvs under 340 715 kroner i året) får et ekstra lavlønnstillegg på en krone timen.

– Vi er fornøyd med resultatet. Det har en lavlønnsprofil og gir gode bidrag til likelønn, sier LO-leder Roar Flåthen i en første kommentar.

Ifølge LO vil omkring 27 % av de 200 000 ansatte LO forhandler på vegne av få dette lavlønnstillegget. Disse vil få et samlet lønnstillegg på ca 6 000 kroner i året. LO mener også at kvinneprofilen er godt ivaretatt i oppgjøret og viser til at halvparten av alle kvinner i LO/NHO-området vil få lønnstillegg på 3 kroner timen.

Solid vekst i kjøpekraft

NHO-direktør John G. Bernander sa på pressekonferansen torsdag kveld at han var glad man hadde lykkes med å komme fram til en forhandlingsøsning, men at han var mer betenkt enn Roar Flåthen på om det økonomiske resultatet var tilpasset ønsket om styrke industriens konkurranseevne.

Ifølge Bernander har LO/NHO-oppgjøret en økonomisk ramme på 3,65 %, inkludert forventet lønnsglidning. Med en forventet prisstgning på 2 % betyr det at de ansatte i industrien er sikret en solid vekst i kjøpekraft også i år.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret på våre tariffsider

Vil fjerne kontantstøtten

LO og NHO er også enige om å rette en felles henvendelse til Regjeringen om å innføre tredelt foreldrepermisjon og fjerne kontantstøtten. De to organisasjonene er også enige om et 7-punkts aktivitetsprogram for å fremme likestilling mellom kjønnene. Hele likestillingsrogrammet kan du lese her.

80 000 i sluttvederlag

LO og NHO er også enige om å forbedre sluttvederlagsordningen. Den sikrer økonomisk kompensasjon til ansatte som etter fylte 50 år mister jobben på grunn av nedbemanning eller som må slutte på grunn av dårlig helse. Størrelsen på vederlaget varierer etter hvor gammel man er når man mister joben. For aldersgrupa 55-61 år blir vederlaget nå doblet og kommer opp i 80 000 kroner for 61-åringer.

Livslang læring

LO og NHO er videre enige om en felles henvendelse til Regjeringen om et trepartssamarbeid for å fremme livslang læring, hindre frafall i videregående skole og sikre basiskompetanse for voksne som mangler kvalifikasjoner på videregående skoles nivå. Les hele brevet til Jens Stoltenberg.

Oppdatering på hvillke av Arbeidsmandsforbundets overenskomster som er omfattet av garantitillegget vil snart foreligge (red)

Les mer på frifagbevegelse