Det blir ikke streik mellom LO og NHO. Foto: Trond Gram

 – LO tar ansvar og sikrer god lønnsvekst for de lavest lønte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO og NHO er enige i meklingen i årets tariffoppgjør. Riksmekleren har lagt fram et forslag til en løsning som gir et generelt tillegg på 2,25 kroner, og et ekstra tillegg for de lavest lønte på 1 krone per time. 

– Nå har Riksmekleren valgt å legge fram et forslag til en løsning med en ramme på en lønnsvekst på 2,7 prosent. Det var 0,1 prosentpoeng, eller 30 øre, unna vårt krav, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

LO tar ansvar 

– Vi er ikke de som tar tusenvis av mennesker ut i streik for 30 øre. Dette er en løsning som sikrer en god lønnsvekst for de lavest lønte, legger hun til. 

-LO har vært opptatt av å motvirke økende forskjeller. De som har lav lønn, risikerer å bli hengende etter. Vi vet at lavlønnstillegg forebygger ulikhet. 

– Mange av de gruppene som får lavlønnstillegg har også stått i front under pandemien. Det er mange som fortjener et lønnsløft, og som har stått på under denne krisen for at samfunnet skal gå rundt, sier hun. 

Lavlønnstillegg utjevner 

LO-lederen viser til at de tariffavtalene som har lavest lønn, ofte er de som står svakt i lokale forhandlinger. Det er viktig å løfte disse gruppene i de sentrale lønnsoppgjørene. 

– Vi vet at lavlønnstillegget virker og at det særlig kommer kvinner til gode, sier Følsvik. 

– Med dette oppgjøret har vi også lagt et godt grunnlag for de tariffområdene som skal forhandle etter oss. 

Fakta om oppgjøret: 

  • Ramme for oppgjøret: 2,7 prosent per 1. april. 
  • Generelt tillegg: 2,25 kr pr. time, dvs. 4 387,- kroner i året. 
  • Lavlønnstillegg: 1 kr pr. time, dvs. 1 950,- kroner i året. 
  • Oppgjøret omfatter rundt 180 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.  

OVERENSKOMSTER SOM FÅR LAVLØNNSTILLEGGET

· 10 Renholdsoverenskomsten

· 14 Vekteroverenskomsten

· 55 Bokbindere

· 56 Trykkerier og grafiske bedrifter

· 57 Bølgepapp, kartonasjefabrikker m. fl.

· 70 Butikkoverenskomsten – HK

· 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant

· 105 Vaskerier og renserier

· 133 Baker- og konditoroverenskomsten

· 293 Landforpleiningsavtalen

· 296 Industrioverenskomsten LO-TEKO

· 301 Parkeringsselskaper

· 329 Glass- og keramisk industri

· 333 Skianlegg

· 345 Overenskomsten for bilutleie

· 370 Naturbruksoverenskomsten

· 377 Transportselskaper i Norge

· 390 Service- og vedlikeholdsoverenskomsten

· 415 Fritids- og aktivitetsavtaler

· 457 Avisbudavtalen

· 477 Miljøbedrifter i Norge

· 487 AMB-overenskomsten

· 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter

· 525 Jordbruk og gartneri

I tillegg til overenskomster nevnt ovenfor, gis tilsvarende tillegg til enkeltbedrifter med egen overenskomst, slik dette framkommer i særskilt protokoll mellom partene.