Enighet om forslag til overenskomst for tunnel-, bom- og bruselskaper 2016 – 2018

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for tunnel-, bom- og bruselskaper 2016-2018.

Forhandlingsleder Terje Mikkelsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med at partene kom til enighet uten å gå veien via riksmekleren. Det har også vært et godt forhandlingsklima mellom partene.

Forslaget har følgende hovedpunkter:

  • Garantitillegget til alle på kr 5,40 pr time (37,5 h/uke).
  • Matpengesatsen økte til kr 82,50,- og kr 165,-.
  • Økning av skifttillegg og tillegg for overtid som følge av gjeldende bestemmelser.
  • En ny tekst hvor partene er enig om å redusere ufrivillig deltid og bruk av vikarer, og å jobbe sammen mot dette.
  • Tekstendring vedrørende arbeid med arbeids- og turnusplaner.

Les hele protokollet her: Protokoll tunnel-, bom- og bru

Forslaget går nå ut til uravstemning. Medlemmenes frist til avdelingene er 27.juni.