Det ble i kveld enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv om forslag til revidert overenskomst for bedrifter innenfor skianlegg 2016-2018.

Forhandlingsleder Anita Johansen er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd. Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler forslaget, sier Johansen.

Økonomiske rammer for oppgjøret:

  • Alle minstelønnssatser økes med 3 kroner.
  • Det gis et individuelt tillegg til alle på 2 kroner.
  • Fagbrevtillegget økes til kr 10,-
  • Ledertillegg økes til kr 8,50,-
  • Matpengetillegget økes til kr 82,50-

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for tekstendringer, deriblant det frontfaget fikk inn i henhold til utredning av verneombud, tjenestepensjon, samt eldre arbeidstakere og kompetanse.

Alle tillegg gis med virkning fra 1. mai 2016.