This content has been archived. It may no longer be relevant

Enighet om forslag til løsning for lønnsoppgjøret for renholdsbedrifter
Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-Service kom i natt til enighet om forslag til løsning i meklingen for lønnsoppgjøret i renholdsbransjen. Det blir derfor ingen streik i renholdsbransjen på tirsdag.

Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at hun er godt fornøyd med det økonomiske resultatet for oppgjøret. Denne gruppen er dominert av kvinner, og man har oppnådd en lønnsøkning på kr. 4,83 – per time.

Man har også hevet fagbrevstillegget med kr. 2,50,-. Vi har fått til vesentlige tekstendringer i avtalen som har vært viktige, som for eksempel fast månedslønn for renholderne.

I tillegg er partene enige om at man i perioden skal sette ned et utvalg som skal se på problematikken rundt ytelser, arbeidstid og sunne konkurranseforhold i bransjen.

Resultatet sendes nå ut til uravstemning hos medlemmene.

Du kan lese hele protokollet hos riksmekleren.