Det har i dag vært gjennomført forhandlinger i mellomoppgjøret mellom Norsk Arbeidsmandsforbund, LO og Fellesforbundet med Maskinentreprenørenes forening vedrørende Overenskomst for Miljøvirksomheter.

Det gis generelt tillegg til alle på kroner 2, samt et lavlønnstillegg på 1,25, til sammen 3,25. Minstelønnssatsene økes med kroner 6. Fagarbeidertillegget økes og med kroner 1,50.

Les protokollen her