Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) har kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenørene 2016-2018:

Forhandlingsleder Helge Haukeland er fornøyd med oppgjøret og sier seg spesielt glad for å ha fått løftet pensjon fra 3 til 4 prosent. MEF har vist seg samarbeidsvillige og konstruktive under forhandlingene. 

Ett enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene om å stemme ja ved uravstemningen.

Lønn

  • Tjenestepensjon øker med 1 prosent, fra 3 prosent til 4 prosent.
  • Minstelønnssatsen i økes med kr 3,50,- pr time fra 1. mai 2016. Ny minstelønnssats er 177,- per time fra 1.mai 2016.
  •  Nytt tillegg for arbeid i tunnel på stuff under dagen. Det gis et tillegg på 20,- per time ved boring, rensk, sikring og opplasting på stuff. 
  • Det gis et ansiennitetstillegg på 1,- for 3 og 8 års dokumentert praksis. 
  • Godgjørelse for reistid økes fra 3,20,- til 3,80,-.
  • Partene har blitt enig om å sette opp utvalg for å utrede konsekvensene av at arbeidsgiver dekker hjemmeresise. De skal også se nærmere på problematikken med sosial dumping. Partene skal også se på ulike innarbeidsordninger.
  • Fra Frontfaget har partene også tatt med forskuttering av sykepenger, godtgjørelse for 1.mai og 17.mai og lønn til lærlinger som ikke består fagprøve.

    Les hele protokollet her: Protokoll maskin