17.12.2020
Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for tunnel-, bom- og bruselskaper 2020-2022:

  • Det gis kroner 2 i generelt tillegg.
  •  Det gis garantitillegg på kroner 2,49
  •  Til sammen en økning av satsene med kroner 4,49
  • Økningen gjøres gjeldende fra 1. april 2020
  • Det gjøres endringer i § 3.3 ved at pålagt frammøte lørdager etter 1400 godtgjøres med minimum 3 timer.
  • Det gis ikke adgang til å forskjellsbehandle ved forskuttering av sykepenger.
  • Matpengesatsen økes til kroner 90.

Forhandlingsleder Terje Mikkelsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med at partene kom til enighet uten å gå veien via Riksmekleren. Det har vært et godt forhandlingsklima mellom partene.

Ut fra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret så er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gangen. Forhandlingsutvalget vil enstemmig anbefale resultatet og oppfordrer medlemmene til å stemme ja ved uravstemningen den 22.desember.