This content has been archived. It may no longer be relevant

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for parkeringsselskaper 2016-2018:

Forhandlingsleder Terje Mikkelsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund, sier i sin kommentar at han er fornøyd med å ha fått hevet ulempetilleggene, samt minstelønnssatsene.

Forslaget har følgende hovedpunkter:

· Garantitillegget gir 4,53,-

· Samtlige minstelønnssatser ble hevet med 6,4%

· Nattillegget ble hevet med 2,-

· Helgetillegget ble hevet med 2,.

· Skifttilleggene økes med 2,-

Vi har også fått inn en avtale om betaling av etterutdanning, samt tekstendringer fra frontfaget.

Les hele protokollet her: Protokoll parkering

Uravstemningsfrist til avdelingskontorene er satt til 6.juni.