15.juni 2021
I ettermiddag ble det enighet om anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund i mellomoppgjøret 2021.

Forhandlingsleder Brede Edvardsen er fornøyd med resultatet og en enstemmig forhandlingsdelegasjon anbefaler forslaget.

Økonomisk ramme for oppgjøret

Generelt tillegg for de som ligger over satsene i tariffen kr. 2,-.
Minstelønnssatsene § 2.1.b. økes med kr 2,-.     Ny sats kr. 192,-.

Ansiennitet
1 år økes med kr 2,-.                                                 Ny sats  kr.  7,-.
3 år økes med kr. 2,-.                                               Ny sats kr.  14,-.
5 år økes med kr. 4,-.                                               Ny sats kr.  19,-.
8 år økes med kr. 4,-                                                Ny sats kr.  22,-.
12 år økes med kr. 4,-.                                             Ny sats kr.  26,-.
16 år økes med kr. 3,-.                                             Ny sats kr  30,50.

Fagbrevtillegget økes med kr 2,-.                          Ny sats kr. 16,-.

Alle tillegg gis med virkning fra 01.05.2021.